به نام خدا


  درود بر روح پر فتوحت روح الله...

       چرا ایران نباید از قدرت خود سود ببرد؟
در هزاره هزار رنگ سوم که انسان به اعتقاد خود به کمال و تمدن رسیده.قدرت های بزرگ به شدت در شتاب
سر سام آور خود برای ربودن گوی سبقت در ماراتون قدرت؛ بارها و به گونه ای باور نکردنی معیارهای انسانی را در مقیاسی جهانی به چالش کشیده اند.
و در این میان کشورهای دیگر که توانایی مقابله ای در مقابل زورگویی های این ابر قدرتها را نداشته اند هرکدام به نسبت اعتقادات، گرایشهای فرهنگی ، قدرت های نظامی و سیاسی و دیگر فاکتورهای داخلی خود راه مقابله یا معامله ومتاسفانه برخی هم راه ذلت و بردگی در مقابل این ابر قدرتها را در پیش گرفته اند...
   *و اما کشور عزیز ما ایران که علی رقم تمام مؤلفه های تاریخی مذهبی و فرهنگی مردم تا قبل از انقلاب اسلامی در هر دوره به میل حاکمان خود کامه خود به حقارت تن در داد.
 درست پس از این دوران بود که روح الله بزرگ ما خط بطلانی بر تمامی این سر افکندگی ها کشید. و با کمک مردم و خواست خدا ، نه تنها از زیر یوق ابر قدرتها بیرون آمدیم بلکه مناذی آزادی و سر بلندی در جهان به خواب رفته شدیم.... آری ایران ما انقلاب ما و امام ما بزرگتریت دست آوردش نه تنها آزادی خود و ایران و ایرانی بود که هزار البطه بیدار کردن نفس انسانیت در جهان مدهوش از برق و لعاب ثروت شهوت، بود.
و اما در دوران پس از انقلاب نیز دولت های مختلفی که بر راس قدرت تکیه زدند نیز هر کدام در این مسیر به گونه ای قدم برداشته اند و گاها برخی دولت ها تمام این دست آورد ها را به چالش کشیده اند و برخی هم عملکرد واقعا رو به جلویی داشته اند .
تا اکنون که در دولت تدبیر و امید به سر میبریم ...

اکنون به نظر شما دولت آقای روحانی راه امام راحل را ادامه میدهد؟
یاباز هم دست آورد های انقلاب رو به زوال است؟

لطفا با مشارکت در بخش نظرات ما را یاری کنید...